top of page

Boeken

Tijdens elke samenkomst staat er een leestafel, waar je kunt snuffelen in de boeken die in de loop der jaren zijn uitgegeven. Zij bevatten informatie die door de Leraren tijdens samenkomsten is doorgegeven en informatie die een verdere uitleg en verdieping hiervan geeft.

De boeken zijn tegen kostprijs te koop.
 

In de carrousel op de leestafel staan gedichtenkaartjes die je gratis kunt meenemen.

​​

 

Onderstaande boeken zijn zowel via de leestafel als via de website te verkrijgen.

Wijsheden

In dit boek vind je informatie die de leraar in de loop van de tijd heeft doorgegeven tijdens samenkomsten. De leraar geeft daarin zijn kijk op het menszijn en de persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van een symbolisch beginbeeld wordt een grotere kijk aangereikt op onderwerpen waar een mens mee kan worstelen of waar hij graag meer over zou willen weten, zoals bijvoorbeeld familie-relaties, of vorige existenties.

Het boek is als e-book gratis te downloaden. Er is ook een Engels- en Franstalige versie beschikbaar.

image001.png

De ezel en de klaproos

Verhalen en gedichten die je even raken … 

Het boek heeft als leidraad: 'Word als een kind dat nog tijd om te dromen vindt'  en wil via verhalen, gedichten en foto's de mens weer in contact brengen met wie hij werkelijk is, met al zijn mogelijkheden, dromen en verlangens.

Je krijgt een aantal overdenkingen mee die je op weg helpen om een grotere kijk op jouw leven te krijgen.

ezel en klaproos.png

Gedichten

Deze gedichten zijn van een trilling zo fijn,
dat zij u raken in uw werkelijke Zijn.
Ze zijn niet bedoeld voor de hoed op uw hoofd,
want daar regeert het denken in alles wat u geloofd.
Nee, deze woorden vanuit de Zilveren Stroom,
maken contact met uw innerlijke schroom.
Zij gaan dwars door de rollen waarin u zich hult
en beroeren verlangens nog onvervuld…

gedichten.png

Onderstaande boeken zijn verdiepingsboeken, waarin je dingen kunt opzoeken, uitpluizen

en je kijk verder verbreden en verdiepen.

Wetmatigheden

In dit boek worden de geestelijke wetten besproken die aan de verschillende kleurtrillingen vastzitten.
Het geeft een bepaald beeld van zaken die de mens in zichzelf tegenkomt. Maar de mens zal daar op zijn eigen wijze een invulling aan geven aangezien iedereen uniek is in zijn uitingen en in de achterliggende ervaringen die zijn wezen met zich meebrengt.
Deze ervaringen maken dat ieder mens met andere ogen zal kijken naar de lesstof die dit boek bevat.

Cover Wetmatigheden klein.jpg

Bewustzijn

In dit boek wordt er een blik geworpen op de ontwikkelingen vanuit het menszijn gezien. Het bestaat uit 3 delen.

In het eerste deel laat de leraar de evolutie zien vanaf de oermens tot de moderne mens. 

In het tweede deel zijn een aantal symbolen met uitleg opgenomen als hulp om een grotere kijk te krijgen op de symbolentaal.

In deel drie wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van het wezensbewustzijn. 

Cover Bewustzijn klein.jpeg

Wereld van de Wijsheid deel 1 en 2

In de boeken Wereld van de Wijsheid deel 1 en 2 reiken de leraren hun kijk aan op de Wereld van de Wijsheid.
In deel 2 zijn er daarnaast drie gedichten uit de gedichtenstroom van de Wereld van de Wijsheid opgenomen.

*

Cover WVDW 1.png
Cover WVDW 2.png

De boeken zijn te bestellen voor 10 euro per stuk + verzendkosten, 
behalve de laatste 2 boeken die 15 euro per deel kosten.

Stuur een mail met je bestelling en je naam en adresgegevens naar

 boeken@wereldvandewijsheid.nl

bottom of page