top of page

Het bewustzijn

Het bewustzijn is de brug tussen de stofwereld en de geestelijke wereld.

Aan de denkkap zit geen bewustzijn vast.

De denkkap is alleen maar de materie van het denken, de mogelijkheid van het denken en bewustzijn is alleen de trillingenwereld.

Deze trillingenwereld is onder te verdelen in de trillingen van het wezensbewustzijn en de trillingen van het stoffelijk bewustzijn.

- Het wezensbewustzijn: dit zijn de trillingen die de mens ervaart via het zuiver-denken, de Jacobsladder-droom en de kabouternatuur.

- Het stoffelijk bewustzijn: dit zijn alle trillingen die te maken hebben met de chakra's en de dromenwereld.

Het onderbewuste

Dit zijn de lagen waar de mens nog geen contact mee kan maken in zijn dagbewustzijn, maar die wel deel zijn van het wezensbewustzijn.

Tussen het waken en het slapen ontvangt de mens weleens beelden en deze beelden komen via het zuiver-denken uit de Wereld van de Wijsheid, uit de wereld waar zijn wezen deel van is.

Maar de beelden zijn alleen maar trillingen die door het zuiver-denken tot de mens komen en kunnen alleen bestaan wanneer de vulling en de bekleding van de denkkap niet in werking zijn, want het zuiver-denken heeft alleen contact met het NU. We spreken hierbij van de trillingen die uit het onderbewustzijn in het bewustzijn komen.

 

Maar ook kan gesproken worden over het onbewuste van het onderbewustzijn.

Dit betekent dat er in het wezen nog inhouden zijn waar het wezen zich ook niet van bewust is, en dan spreken we over de inhoud van de zilvermijn.

 

Het onbewuste.

Dit zijn de lagen van het stoffelijk bewustzijn waar de mens in zijn dagbewustzijn nog geen contact mee legt.

Zet maar eens een muziekje op en ga eens tekenen en zonder er bij na te denken volgt u alleen de muziek.

Er komt een onbewuste laag van het stoffelijk bewustzijn naar boven.

U heeft dan geen contact met uw wezen, maar met een onbewuste laag van het stoffelijk bewustzijn, te vergelijken met de inhouden van de kolenmijn.

 

De fantasie

Deze neemt een aparte plaats in, want de bron van fantasieën kan gelegen zijn in zowel het wezen, in het stoffelijk bewustzijn als in de denkkap.

***

bottom of page